Breaking News

ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇ ਸੁਣਕੇ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਵੀ ਪਸੀਨੇ- ਦੇਖੋ ਕੌੜਾ ਸੱਚ…

ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇ ਸੁਣਕੇ ਛੁਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਵੀ ਪਸੀਨੇ- ਦੇਖੋ ਕੌੜਾ ਸੱਚ…

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਲੀ ਸਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਵੇਸਵਾ-ਗਮਨ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕੁੜੀਆਂ 14, 15 ਜਾਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਮਰ ਵੱਧਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਦਲਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ. ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਅਮੂਮਾਨ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਿਸਫੋਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.

ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਾਂਗੇ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢਕੇਟਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਗਾਹਕ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ . ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆ ਮੰਗਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵੇਸਵਾੜੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਕ ਗਾਹਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ. ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 7 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਧ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ.

ਇਕ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਇਕ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.

About admin

Check Also

ਆ ਆਸ਼ਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜੋ ਇਹਦੀ ਚੈਟ

ਆ ਆਸ਼ਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜੋ ਇਹਦੀ ਚੈਟ टेक्नोलॉजी के आने के बाद …